aferimweb41
středa | 17. 02. 2016 | 19:30
Aferim!
| | |
105 min.

režie: Radu Jude | scénář: Radu Jude, Florin Lazarescu | kamera: Marius Panduru | hudba: Trei Parale | hrají: Teodor Corban, Mihai Comanoiu, Toma Cuzin, Victor Rebengiuc, Alexandru Bindea, Mihaela Sirbu, Adina Cristescu, Serban Pavlu, Gabriel Spahiu, Alberto Dinache, Alexandru Dabija, Luminița Gheorghiu

↓ Stáhnout v PDF

AFERIM! RADU JUDE

TŘIKRÁT SE POMODLETE A MÍSTO STANIŽ SE ŘEKNĚTE BRAVO!

Máte před sebou film, který vám pravděpodobně na základní emoční rovině nenabídne pocit ztotožnění. Máte před sebou film, který se vám možná bude zdát příběhově bezobsažný. Máte před sebou text, který se pokusí vás na sledování tohoto filmu připravit.

ZÁKLADNÍ NARATIVNÍ LINIE:
Krajinou prochází četník Constandin se svým synem Ionițem. Byli vysláni, aby vypátrali a dovedli zpět uprchlého romského nevolníka obviněného z krádeže zlata bojara Lordacheho. Na své cestě se dostávají do konfrontace s každodenním životem místního obyvatelstva i s předsudečným jednáním pohlavárů.

MINIMALISTICKÝ HISTORICKÝ EXKURZ:
Píše se rok 1835. Nacházíme se na území rumunského Valašska, které bylo v té době fakticky pod nadvládou Ruska, ačkoli úředně stále spadalo pod moc Otomanské říše. Valašské knížectví až do získání autonomie v padesátých letech devatenáctého století zákonně umožňovalo otrokaření s Romy bez ohledu na věk, stejně jako posílání „neposlušných“ žen do klášterů.

VYOBRAZENÍ NÁSILÍ:
Právě ono násilné zacházení se ženami je jedním z témat, které je zde z výpovědi jedné nastíněno. Není však ve své plnosti vyobrazeno a už vůbec na něj z pohledu postav není nahlíženo kriticky. Jasněji je naopak doloženo nakládání s romskými otroky. Ani zde ale nelze očekávat vyhrocené westernové přestřelky či variované násilí na ostří nože. Spíše zarputilou a pokryteckou mužskou svrchovanost, která žije v přesvědčení, že si může dovolit vše. Ono „vše“ tak plyne pozvolna a nenápadně a umožňuje tak zlu tiché pronikání, které v konečném důsledku přináší mrazivý dopad.

PŘEDSUDKY:
Obecně vzato se film jakémukoli hodnocení zobrazovaných jednání brání. Předkládá je ve své přirozené podstatě. Vychází totiž z několikaleté tradice zaryté hluboko v kultuře, která své hodnoty vší silou brání a nenechá je pokořit odlišnostmi jiných kultur. Každý národ má totiž, jak sám snímek vypovídá, svůj účel a návyky: „Řekové moc mluví. Turci mají hodně žen. Arabové mnoho zubů. Němci hodně kouří, Maďaři jí a Rusové pijí. Arméni jsou líní. Italové hodně lžou. Srbové podvádějí. A Romové… dostávají velký výprask!“
       Kdokoli cizí není vítán, přijetí nikdy nezastoupí konfrontaci a tak místo sebereflexe, i přes vyústění, které otřese hlavními hrdiny, přichází spíše odevzdanost světu, ve kterém přeci nelze nic změnit. Syn rozvine otcovskou linii a za jeho dobrých rad nespadne daleko od stromu.

Aferim, Constandin! Aferim, Ionita! Aferim, Radu Jude!

 

Narativ, historický podtext ani žánrové zařazení by zde neměly být primárním cílem pozornosti. Aferim! nastiňuje obecně platné lidské přístupy, které se variují, co svět světem stojí. Nenabízí je schematicky, nýbrž v přirozenosti plynutí času. Proto neočekávají závratně konstruované zvraty ve scénáři ani konečná dotažení některých nastíněných linií. Aferim! je ochutnávkou života, která poukazuje na základní princip těžké a zdlouhavé přeměny globálního lidského vědomí.

Příběh se odehrává v zaostalé části Rumunska v první polovině devatenáctého století, kdy bylo běžné otroctví Romů. Píše se rok 1835 a najatý policista se spolu se svým synem vydává na hon na uprchlíka, cikánského otroka. Aferim! vznikl v rumunsko-bulharsko-české koprodukci v režii Radu Jude, předního představitele nové rumunské vlny. Aferim! se celý natáčel na černobílý 35mm film, vychází z reálných historických pramenů a otevírá kontroverzní a stále poněkud tabuizované téma otroctví Romů. Po uvedení rozpoutal četné diskuze a stal se nejnavštěvovanějším filmem roku.

 

Film promítneme v originálním znění s českými titulky.