protinozci2_
středa | 18. 03. 2015 | 20:00
60 Kč // 40 Kč (pro držitele průkazu AČFK)
¡Vivan las Antipodas!
| | |
108 min.

režie: Viktor Kossakovsky | scénář: Viktor Kossakovsky | kamera: Viktor Kossakovsky | hudba: Alexander Popov

↓ Stáhnout v PDF

Ať žijí protinožci! Název, který zvolil Viktor Kossakovsky pro svůj film z roku 2011, je vzhledem k užitým záběrům zcela na místě. Zřídka kdy v nich totiž vidíme pohromadě více než pouhou dvojici lidí. Mohlo by se tedy zdát, že protinožci jsou druhem na výsost ohroženým, na samém pokraji vyhynutí. O to víc pak překvapí jejich odolnost vůči přírodním živlům; nepřemůže je ani tropická bouře.

Viktor Kossakovsky platí za jednoho z nejvýznamnější ruských a světových dokumentaristů dneška. Na vzniku svých snímků se podílí nejenom coby režisér a scénárista, ale většinou zastupuje také roli kameramana a střihače. Po úspěších na mezinárodních filmových festivalech se rozhodl založit vlastní produkční společnost. Ta se zaměřuje na výrobu snímků, které reflektují současný svět silně poetickým způsobem.

Jeho tvorba má tedy silně autorský charakter. Jedním z pravidel, jimiž se při ní řídí, zní: „Nenatáčej film, pokud chceš něco říct – pak to raději řekni, anebo napiš. Natáčej pouze, pokud chceš něco ukázat.“ Právě tohle pravidlo je příznačné i pro Protinožce. Obraz zde naprosto převládá nad komentářem či slovními promluvami postav. Režisér zde nepředkládá divákovi žádné otázky, ani nepřichází s vlastními tezemi.

Rozhodneme-li se však hledat dokumentární snímky podobné tomuto, skončíme nikoli u filmů, jejichž protagonisty jsou lidé, nýbrž u tzv. wildlife dokumentů. Ty jsou určeny především západnímu publiku a staví svou poetiku na tom, že odhalují život divokých zvířat, či prozkoumávají vzdálené kouty světa. Z těchto důvodů jsou při jejich tvorbě užity většinou ryze observační přístupy, stejně tak, jako je uplatňuje i Kossakovsky. Základní hodnotou díla je v těchto případech „být přímým svědkem odehrávajících se událostí“. Jedná se vůbec o nejstarší tvůrčí přístup v historii dokumentárního filmu. Co ovšem Kossakovského tvorbu od tohoto spektra filmové produkce odlišuje, je jeho snaha vybízet diváka k úvahám. Nejpříhodnějším způsobem, jak tento snímek číst je tedy nechat ubíhat svůj zrak napříč horskou krajinou, obepínající Bajkal či podél tuhnoucí černé lávy Havajských ostrovů a rozjímat. Rozjímat nad pestrostí světa stejně jako těch pár protinožců z Entre Rios.

Robert Jaworek

Snímek Ať žijí protinožci byl uveden na více než 60 světových filmových festivalech. Mistr poetického dokumentu, Viktor Kossakovsky, se v něm vydává po stopách protinožců. Velkolepá kaleidoskopická přehlídka obrazů odlehlých, člověkem nedotčených krajin, ale i industriálního prostředí je však působivá nejenom po vizuální stránce. S ubíhajícím časem filmu vyvstávají na plátně nečekané, ale mnohdy i humorné souvislosti.

Film promítneme v originálním znění s českými titulky.