bronson-screenshot-2
středa | 26. 03. 2014 | 19:30
40 / 60 Kč
Bronson
| | |
92 min.

režie: Nicolas Winding Refn | scénář: Nicolas Winding Refn, Brock Norman Brock | kamera: Larry Smith | hrají: Tom Hardy, Kelly Adams, Amanda Burton, Mark Devenport, Matt King, Joe Tucker, Juliet Oldfield, Gordon Brown

↓ Stáhnout v PDF

BRONSON

Bronson |2008 | 92 min | Velká Británie| české titulky | 2D |

Režie: Nicolas Winding Refn | Scénář: Nicolas Winding Refn, Brock Norman Brock | Kamera: Larry Smith | Střih: Matthew Newman | Hrají: Tom Hardy, Kelly Adams, Amanda Burton, Mark Devenport, Matt King, Joe Tucker, a další.

Bronson je přelomovým počinem ve filmografii režiséra a scenáristy Nicolase Windinga Refna. Dánský tvůrce, který se proslavil trilogiı́ Pusher vykreslující tamní gangstersko-mafiánskou scénu, debutoval biografií rváče mimo svou domovinu a odklonil se od autentičnosti směrem k větší stylizovanosti. Jak ve své explikaci tvrdí, šlo z jeho strany o vědomou volbu, protože natočil spoustu filmů o násilných mužských postávách a tímto se i na základě diskuzí s producenty rozhodl odlišit. Než mu byl nabídnut scénář, o nejslavnějším britském vězni neslyšel, ale po důkladné rešerši se rozhodl text přepsat a zaměřit se na dvě věci, a to na způsob, jakým se opakovaně vězněný Michael Peterson stává svým alter egem Charlesem Bronsonem, a na Bronsona jako umělce pokoušejícího se o sebevyjádření.

Refnova předbronsonovská tvorba (zejména Pusher I, II a III) se vyznačovala psychologickou drobnokresbou postav, snahou o zachycenı́ dopadu násilného jednánı́ jedinců na společnost a až dokumentaristicky pozorovatelským užitím ruční kamery, která v dlouhých záběrech sleduje osoby pohybující se za hranou zákona. Refnova postbronsonovská díla (Barbar, Drive, Jen Bůh odpouští) naopak nemajı́ jednoznačně vykresleného protagonistu s jasně motivovanými činy. Povětšinou ho redukujı́ na jeden výrazný osobnostní rys (např. schizofrenie, oidipovský komplex apod.), ale kladou velký důraz na vycizelovanost stylu a věnují se problematice vlivu společnosti – především formující role médií na jedince.

Bronsona lze vnímat jako svého způsobu předěl. Předěl, kde jsou pohnutky vyšinuté mysli ústřednı́ persony mı́sty prezentované nespolehlivě jí samotnou. Předěl, kde se kombinuje pseudoarchivní zpravodajský či policejní záznam s významotvorným rudým nasvícením kontrastně k obrazu, mnohdy ironicky užitou hudbou a okázale, skoro až výtvarně komponovanými scénami. Předěl, kde nelze jasně určit, jestli selhávající systém stvořil monstrum nebo jestli je věznění agresivního sociopata ochranou společnosti. Přechod – z jednoho teritoria do jiného, od jedné poetiky k druhé – byl ale pro Refna úspěšný. Za Bronsona získal cenu a finanční ohodnocenı́ na festivalu v Sydney, kde předseda poroty vyzdvihl emocionální působivost a filmařskou kuráž a nesmlouvanost, v angloamerických i českých recenzı́ch se pak nešetřilo srovnánı́m s Kubrickovým kultovnı́m Mechanickým pomerančem.

Marek Slovák

Bronson, oblíbenec festivalu Sundance, je životopisný film inspirovaný slavným britským vězněm Michaelem Petersonem. Ten po vykradení pošty a následném odsouzení v roce 1974 strávil většinu svého života na samotce, kde budoval své zápasnické alter ego - Charlieho Bronsona. Tom Hardy v titulní roli si svým bravurním hereckým výkonem zajistil pozornost předních filmových tvůrců a stal se tak novým talentem Hollywoodu.

Film promítneme v originálním znění s českými titulky.