PASTICHE FILMZ je spolkem (založen jako občanské sdružení v roce 2002), který ve spolupráci s Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého dramaturgicky a organizačně zajišťuje provoz filmového klubu a další kulturní aktivity spojené s Uměleckým centrem UP (Konvikt). Pastiche filmz se svou činností podílí na vytváření vnějšího obrazu odborných aktivit katedry a poskytuje studentům možnost podílet se na nejrůznějších projektech.

Osou celoročního programu, je středeční Filmový klub. Jeho dramaturgie funguje na bázi měsíčních zastřešujících témat, která otevírají široké možnosti participace diváka - konfrontace, diskuze, zamyšlení i kreativní přístup. Spolupracujeme se širokým spektrem organizací a spolků v regionálním i republikovém rozsahu. Středeční projekce pak rozšiřujeme o rozsáhlejší přehlídky, věnované konkrétním autorům či regionům. Zde dochází k výraznějšímu propojení a spolupráci zejména se zahraničními kulturními středisky a zároveň k prezentaci tvůrců a děl, která vznikají mimo záběr běžné distribuce.

Pastiche Filmz se specializuje také na tzv. site specific projekty, tedy projekty vhodně zasazené do konkrétního prostoru. Využíváme jak interiéry původně sloužící k jiným účelům, tak rozličné venkovní prostory. Důležitou linií jsou v tomto směru letní projekce, odehrávající se v rozmezí od června do září. Oživují nejen místní parky, ale vydávají se také na odlehlejší, historicky významná, místa v regionu (Hanácká skanzen v Příkazích, Čechy pod Kosířem).

Dále je náplní naší činnosti pořádání tematicky zaměřených soutěží, odborných audiovizuálních workshopů, projekcí místních začínajících filmařů či obsáhlejších komponovaných večerů.

Naše činnost je úzce navázána na Katedru divadelních a filmových studií Univerzity Palackého. Produkční zázemí i hlavní projekční sál jsou situovány do historické budovy Konviktu, jež slouží jako umělecké centrum univerzity.

Pastiche Filmz tak funguje jako prostor pro získávání praxe v oblasti produkce, PR, fundrisingu, shippingu, dramaturgie, technického zajištění, editorství, kurátorství či komunikace s obecenstvem. Do svého týmu pravidelně začleňujeme studenty UP, ale jsme otevřeni také participaci z řad mimostudentských.

Pastiche Filmz je pobočným spolkem PAF, z. s. 

Pastiche Filmz je registrovaným členem Asociace českých filmových klubů a Asociace provozovatelů kin.

Celá organizace je založená na dobrovolnické bázi - tato skutečnost by měla být garantem osobního a nepodmíněného zájmu zainteresovaných lidí o podporu kulturních aktivit a samotnou existenci organizace. Všechny získané prostředky proto budou investovány do dalšího intenzivního rozvoje jednotlivých dramaturgických linií.

(!)EDITOVAT