thumb_23084__lightbox_full
středa | 26. 11. 2014 | 19:30
Danielův svět
| | |
75 min.

režie: Veronika Lišková | kamera: Braňo Pažitka

↓ Stáhnout v PDF

„Před třemi roky mi zavolal kamarád, producent Zdeněk Holý, s námětem na dokument
o pedofilii. Viděl tenkrát schematickou televizní reportáž věnovanou případu zneužití dítěte pedofilem a zaujala ho myšlenka najít, jak řekl, „hodného pedofila“ a natočit o něm film,“ uvádí ve své explikaci k dokumentu Danielův svět Veronika Lišková. Režisérka, která vystudovala scenáristiku na FAMU a kulturologii na FF UK, s námětem sama bojovala, protože mezi pedofilií, pornografií s nezletilými a zneužíváním dětí neviděla rozdíl. Rozhodla se ale nakonec projektu účastnit, aby se vypořádala s vlastními stereotypy. Přimělo ji k tomu i setkání s mužem vystupujícím pod přezdívkou Jiří Fx100d, který ji svým povídáním a internetovými zpověďmi utvrdil, že má smysl natočit film „o hodných pedofilech“.

Trvalo dobře další rok, než Lišková našla ústředního sociálního aktéra. Díky Jiřímu Fx100d sice měla přístup k české komunitě pedofilů, ale ti souhlasili s vypovídáním na kameru pouze pod podmínkou, že zůstanou v anonymitě. Na podmínku ovšem nechtěla přistoupit, protože zakrytí obličeje anebo pixelizace by přispěla k ještě větší démonizaci minority, jež je v médiích prezentována především v souvislosti s kriminální činností. Spolu s producentem Zdeňkem Holým našla Daniela, který měl již svůj osobní i veřejný coming out za sebou, jelikož vydal auto-biografickou knihu a účastní se sexuologických konferencí či osvětových návštěv škol.

Výsledkem tvůrčího snažení je hodinu a čtvrt trvající dokument Danielův svět, který se po většinu své stopáže drží observačního modu. Svého sociálního aktéra na jednu stranu sleduje v běžné sociální interakci ve škole, doma, na brigádě, s podobně „postiženými“ kamarády apod. Na druhou stranu se snaží o představení jeho vnitřního světa prostřednictvím jeho vlastních komentářů mimo obraz, které pochází z audio záznamů pořízených samotným Danielem na k těmto účelům mu poskytnutý diktafon.

Pokud záměrem bylo natočit dílo, které se vzpírá převažujícímu stereotypnímu vyobrazení, je výsledek při nejmenším diskutabilní. Rovina sociálních interakcí naopak ukazuje Danielovu výlučnost i v běžných situacích, aniž by ji zasazovala do širších společenských souvislostí předvádějících, z čeho neznalost nebo předsudečnost mnohých vychází. Rovina vnitřního světa zase z převážně observačního celku trčí, protože má blíže k jinému typu argumentace – a svou připraveností i strojeností působí manipulativním dojmem. A především, má být určitým komentářem, ale přitom lidskou bytost redukuje, protože se vztahuje výhradně k sexualitě.

V kritických textech zmiňovaná výtka, že absentuje jakákoliv konfrontace Daniela, nevychází ani z požadavku obhajoby pedofilie před většinovou společností, ale z této redukce v jedné ze dvou linií. Pozorování je zase tak nedramatické (a výběrem dalších sociálních aktérů selektivní, když je zcela paradoxně opomenut názor spolustudentů), až se nabízí ironická poznámka, že největším zlomem je Danielovo ostřihání vlasů. Návštěva kadeřnice má přitom výrazně performativní charakter, když předchází setkání se zástupcem Prague Pride a veřejným vystoupením. Ovšem tento rozměr je zcela ignorován, a to by se přitom nabízela možnost ukázat, jakým způsobem je utvářen obraz (homosexuálního) pedofila a jak s ním oni sami pracují.

Danielův svět si ale zaslouží uznání za to, že „přízračné“ minoritě dal tvář a přišel s empatickým náhledem na jednoho z jejích „představitelů“. Empatie dosahuje lítosti vycházející z toho, že pedofilové nemohou mít „normální“ život (rodinu, sexuální život), a tak ani nejde
o porozumění anebo pochopení. Po projekci v rámci projektu Živé kino, kterou pořádá MFDF Jihlava, a po prezentaci na Panelu připravovaných českých dokumentárních filmů vstupuje Danielův svět do (neoficiální) distribuce jakožto součást jihlavských ozvěn. Při středečním uvedení v Pastiche Filmz bude osobně přítomna režisérka Veronika Lišková, která zůstane i na diskuzi moderovanou Martinem Fafejtou.

Marek Slovák

Danielův svět vypráví o mladém studentovi Danielovi a jeho zakázané lásce, kterou však, stejně jako řada jeho známých, netají. Daniel je pedofil. Snímek proniká do intimity české pedofilní komunity a pocitů Daniela, který bojuje se smířením se svou orientací a možností přijetí jeho citů okolní společností.

Projekce proběhne za osobní účasti režisérky Veroniky Liškové! Po filmu následuje odborná debata moderovaná doktorem Martinem Fafejtou.

Pořádá Pastiche Filmz, z.s. ve spolupráci s Ollove, z.s a právnickým spolkem Elsa, Olomouc.

Film promítneme v originálním znění s českými titulky.