DOKZ

DOKZ přichází pravidelně, vždy ob týden, s dokumentárními snímky převážně současné české a světové produkce. Důraz při jejich výběru je kladen jak na jejich formální stránku, tak na míru jejich výpovědní hodnoty o světě kolem nás. Zároveň se také snažíme poskytnout prostor snímkům, jež v naší republice stály doposud stranou diváckého zájmu, anebo nebyly do tuzemské distribuce vůbec zařazeny. Dokumentární film totiž nejsou jenom „mluvící hlavy" či vzpomínky na minulost, ale především reflexe soudobé společnosti

(!)EDITOVAT