Filmový klub Pastiche

Pravidelné středeční projekce doplněné o rozsáhlé odborné úvody, přednášky, diskuze, ale také tematicky zaměřené workshopy a jiné interaktivní přístupy. Otevíráme prostor kritickému myšlení a současným otázkám postihujících oblasti sociologie, politologie, práva, psychologie, historie, ekologie, filmového průmyslu a dalších. Dramaturgie vychází z ucelených měsíčních konceptů, které pod záštitou jednoho tématu sdružují několik výše uvedených přístupů práce s publikem. Nabízíme jak hranné, tak dokumentární a animované snímky. Dáváme prostor rozdílným směrům i názorům a rozšiřujeme obzor nazírání na aktuální společensko-kritické problémy. Při dramaturgickém výběru nehodnotíme snímky podle pomyslného měřítka vkusu, ale vybíráme snímky napříč žánry i obdobími a spolu s divákem nalézáme poutavá kulturní i společenská témata, která baví i inspirují. Filmový klub zároveň slouží jako prostor pro vznik komunitního zázemí.

Důraz na odbornou úroveň večerů klademe nejen prostřednictvím úvodů, přednášek a diskuzí, ale také skrze naše doprovodné texty k filmům. Zde dáváme opět prostor především studentům, kteří tak mohou sbírat cenné zkušenosti v oboru filmové kritiky.

(!)EDITOVAT