ISHORTS

Jednou za měsíc promítá středeční filmový klub namísto klasického dlouhometrážního snímku pásmo nejnovějších krátkých filmů. Ty jsou vždy tematicky propojeny. Tyto projekce přinášejí dramaturgické ozvláštnění měsíčního programu. Naší snahou je popularizace filmového druhu, který je nucen na minimální časové ploše postihnout zásadní linii příběhu, vykreslení postav a nezapomenout na pointu.

Tyto filmy tak patří k velmi obdivuhodnému, na první pohled nenáročnému druhu, kterému je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Snímky jsou zprostředkovávány skrze celorepublikový projekt iShorts.

(!)EDITOVAT