Média za školou 2013

Projekt Média za školou se zábavnou formou zaměřuje na hlubší seznámení dětí a mládeže s vlivem, možnosti a mechanismy masových médií. Projekt probíhá jako dlouhodobý kurs, který nejdříve obeznámí děti s teoretickým fungováním médií, naučí jak správně číst mediální informaci. Na tento teoretický úvod naváže dominantní část praktická, ve které se účastníci prakticky seznámí s výrobou mediální informace ve třech oborech: : Filmová tvorba, Grafika a animace a Filmové herectví a rétorika.

V průběhu projektu je kladen důraz na pozornou reflexi vznikajícího díla a na jeho možné dopady na diváka.

(!)EDITOVAT