MLADÍ TVŮRCI PŘED PUBLIKEM

volný cyklus prezentací, přednášek, workshopů a promítání, ve kterém představujeme mladé, inovativní a inspirativní tvůrce

- volný cyklus prezentací, přednášek, workshopů a promítání, ve kterém představujeme mladé, inovativní a inspirativní tvůrce z České republiky, potažmo středoevropského prostoru (Polsko, Rakousko, Slovensko).

- Účelem komponovaných večerů je představovat mediálně přehlížené mladé tvůrce a nastínit kontinuitu vývoje českého audiovizuálního umění do budoucna.

- Projekt Mladí tvůrci bude pokračovat zimním semestru 2011 ...

 

V rámci této sekce byly uspořádány mimo jiné tyto akce:
1.-2. 3. 2004 | retrospektiva tvorby Petra Marka
31. 5. 2004 | Ženy pro měny a beseda s Erikou Hníkovou
19. 10. 2004 | Bezesné noci v ČT | beseda s Radimem Špačkem
23.-24. 11. 2004 | retrospektiva tvorby Edgara Honetschlägera
16. 5. 2005 | Dramaturgie reality | Národ sobě | Beseda s Janem Gogolou, ml.
24. 10. 2005 | Anamnéza všednosti | Grzegorz Pacek | projekce filmů a beseda
15. 11. 2005 | Recyklace obrazů | Jiří Příhoda | projekce instalací a beseda
5. 12. 2005 | Michal Pěchouček | projekce a beseda
13. 3. 2006 | Miroslav Janek | Vierka
20. 3. 2006| Martin Ježek | Underground třetího tisíciletí
23. 5. 2006 | Lucie Králová | Zlopověstné dítě
23. 10. 2006 | Leszek Dawid | Deziluze současnosti | Polsko
20. 11. 2006 | Linda Jablonská | Kupředu levá, kupředu pravá
21. 3. 2007 | Zprávy z periferie | Půl čtvrté | Tomáš Hodan
22. 5. 2007 | O mladých rodičích | Adam Hanuljak
5. 1. 2007 | Marcin Koszalka | Exkurze do krajiny smrti
6. - 7. 12. 2007 | Živá partitura | Floex & Václavek & Vaněk

(!)EDITOVAT