Ozvěny iránského filmu

Do mrazivého února přináší Pastiche Filmz výběr filmů z druhého ročníku Festivalu íránských filmů, který se odehrává začátkem roku v Praze. Letošní ročník se zaměřuje na filmy o dětech. Dětství prožívané v kulturně specifické oblasti Středního východu, pohled na svět dětskýma očima, to jsou motivy, které íránští tvůrci často tematizují a pro evropského diváka jsou stejně aktuální jako exotické. Výběr filmů pro olomouckou přehlídku je koncipován tak, aby obsáhl co nejširší spektrum íránské tvorby, která si jen těžko hledá místo v běžném programu kin.

(!)EDITOVAT